Podział urlopu wychowawczego między rodziców

Podział urlopu wychowawczego między rodziców

Nadchodzą zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich pracowników. Najpóźniej do marca 2013 roku Polska będzie musiała zatwierdzić unijne przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Zmiany mają dotyczyć podziału urlopu między rodziców. Z Dyrektywy Rady 2010/18/UE...