Wizytówka w erze smartfonów

Wizytówka w erze smartfonów

W sytuacjach biznesowych posiadanie wizytówki jest nieodłącznym elementem kreowania wizerunku przedsiębiorcy. Ma ona nie tylko służyć identyfikacji, ale i wyróżnieniu z otoczenia i zapamiętaniu. Jaka wizytówka najlepiej spełni te funkcje? Czy tradycyjny prostokątny...