Międzynarodowe Targi Łódzkie, Rada Programowa Targów i Komitet Naukowy Konferencji zapraszają na pierwszą edycję Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz Konferencję Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych InnovaTex 2013, które odbędą się w dniach 17 – 18 października 2013 r. Spotkanie świata włókienniczego odbędzie się w Łodzi – tekstylnej stolicy Polski. Prestiż wydarzenia podkreśla również innowacyjne podejście do tematyki projektu: udział technicznych wyrobów włókienniczych w każdym aspekcie życia.

Łódź – włókiennicza historia Europy

Pierwsza edycja Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych i Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych InnovaTex to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i oczekiwań branży tekstylnej. Spotkanie biznesu i nauki odbędzie się w Łodzi – miejscu symbolicznym dla rozwoju włókiennictwa w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Łódź to nie tylko historia, ale również najważniejsze ośrodki badawcze przemysłu włókienniczego, które oferują raporty, opracowania naukowe i profesjonalną aparaturę. Wśród nich warto wymienić Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, który współpracuje z najważniejszymi przedsiębiorcami z rynku tekstylnego w Polsce i Europie. – Innowacyjność projektu to przede wszystkim stworzenie interdyscyplinarnej ścieżki naukowo-networkingowej dla przedstawicieli branży włókienniczej – tłumaczy Edyta Winiarska, kierownik projektu z Międzynarodowych Targów Łódzkich, organizatora wydarzenia. – Naszym celem jest stworzenie atmosfery przyjaznej dla przedsiębiorców, która zaowocuje nowymi inwestycjami i poszerzeniem kontaktów z lokalnym środowiskiem akademickim. Na uczestników wydarzenia czekać będzie Salon Specjalnych Wyrobów Włókienniczych, na którym zaprezentowane zostaną medtekstylia, biotekstylia, textronika.

InnovaTex czyli zastosowanie tekstyliów w życiu codziennym

Pod hasłem „Wypełnij swój świat tekstyliami” odbędzie się Konferencja InnovaTex 2013, która będzie centrum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem – producentami i użytkownikami tekstyliów specjalnych i technicznych. Przedstawiciele najważniejszych instytutów i instytucji włókienniczych w Polsce skupią się wokół tematyk:

  • ochrony życia codziennego i podnoszenia jego komfortu (tekstylia medyczne i higieniczne, tekstylia do rehabilitacji i rekreacji) – MEDTEX
  • ochrony życia i środowiska pracy, włókienniczych środkach ochron osobistych (tekstylia do ochrony środowiska pracy) – PROETEX
  • zdrowy dom, tekstylia do budownictwa, tekstylia wystroju wnętrz – BUDTEX
  • bezpieczny transport, tekstylia dla wyposażenia środków transportu, geotekstylia, tekstylia do ochrony dróg – GEOTTEX
  • zdrowa żywność, woda i powietrze, tekstylia do ochrony roślin i zwierząt, tekstylia do ochrony środowiska naturalnego – AGROTEX

Na konferencję InnovaTex i sesję posterową, na której zaprezentowane zostaną m.in. najnowsze trendy w funkcjonalizacji materiałów balistycznych, nadeszło już ponad 70 zgłoszeń, a lista cały czas uzupełniana jest o nowe nazwiska przedstawicieli biznesu i środowiska naukowego. Referaty zaprezentują m.in. przedstawiciele Katedry Dziewiarstwa oraz Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Instytutu Włókiennictwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na uczestnikówczeka panel prezentacji, którego realizatorem będzie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – organizatorzy zapowiadają prezentacje dotyczące biosurowców dla wyrobów włókienniczych i referaty w ramach sesji MEDTEX i AGROTEX. Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zaprezentuje m.in. nowe konstrukcje tkanin wieloosiowych, ich właściwości i ocenę technologiczną. Ciekawie zapowiadają się prelekcje firmy Tricomed S.A. dotyczące dzianych implantów do plastyki twarzoczaszki oraz wykład dotyczący skanowania 3D w projektowaniu wyrobów stosowanych w kompresoterapii. Podczas pierwszej edycji Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych zaprezentuje się również Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Udziałw konferencji zapowiedział też dr inż. Stanisław Wosiński z ADR Technology, znany m.in. z innowacyjnego projektu kompozytowych ekranów pola elektrycznego. Przedstawiciele Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PŁ zaprezentują m.in. aspekty wykorzystania dźwiękochłonnych kompozytów termoplastycznych i innowacyjne układy warstwowe do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Transfer nauki do przemysłu na przykładzie zestawu przeciwuderzeniowego przedstawią specjaliści z Instytutu MORATEX. Wykład plenarny zapowiedzieli pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, którego tematyka będzie dotyczyła obszarów zastosowań włókien polimerowych w przemyśle budowlanym. Szczegółowy plan opublikowany będzie na stronie www.ttww.pl

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie: www.ttww.pl lub bezpośrednio kontaktując się z kierownikiem projektu:

Edyta Winiarska

e.winiarska@targi.lodz.pl

+ 48 605 672 517

Patronat honorowy nad Targami Technicznych Wyrobów Włókienniczych i Konferencją InnovaTex 2013 objęli Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska i rektor Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki.

Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa.