Umiejętność pracy w grupie pojawia się jako wymagana cecha kandydatów na wiele stanowisk. Z powodu swojej powszechności, przez większość ludzi traktowana jest jako pusty slogan, a każdy bez wahania przypisuje ją sobie do posiadanego wachlarzu kompetencji miękkich. W rzeczywistości na umiejętność pracy w zespole składa się wiele psychologicznych cech.

W ciągu ostatnich lat predyspozycja do współpracy z grupą stała się jedną z najbardziej pożądanych u potencjalnych pracowników kompetencji miękkich. Dlaczego tak się dzieje?

Zespół ponad jednostką

Współczesne modele zarządzania firmą w dużej mierze nie skupiają się na człowieku jako indywidualnej osobie, ale jako części większej grupy. Spowodowane jest to założeniem, że praca zespołowa, dzięki podziałowi obowiązków, pozwala na szybsze osiągnięcie zadowalających efektów.

Jednak, aby praca w grupie była efektywna, jednostka musi utożsamiać się z zespołem – czyli akceptować wartości jego członków. I tutaj właśnie pojawia się sprawa kompetencji miękkich.

Umiem pracować w zespole” – co to oznacza?

Zanim więc wpiszemy do swojego CV tę umiejętność, warto dowiedzieć się, jakie cechy w sobie zawiera. Jest to przede wszystkich kategoria bardzo szeroka, a w jej skład wchodzą komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji z innymi, pozytywne nastawienie do własnych sukcesów i osiągnięć, wysoka samoocena, determinacja, chęć osiągnięcia celu oraz zdolność do mobilizowania siebie i innych.

To wszystko jednak nie tworzy w pełni rozwiniętej kompetencji miękkiej. Wymagane jest także pozytywne nastawienie na współpracę i partnerstwo w relacjach zawodowych.

Zobacz: Kompetencje w cenie >>>

Co powoduje jej brak?

Co jeśli w zespole znajdą się osoby, które mimo składanych w CV deklaracji, nie umieją pracować z grupą? Tacy ludzie zazwyczaj prędzej czy później zaburzają poprawne funkcjonowanie zespołu. Mogą m.in. z różnych pobudek brać na siebie zbyt dużą ilość obowiązków. Motywację do takiego działania może stanowić przekonanie, że inni wykonają powierzone im zadania w niewłaściwy sposób. Taki czynnik to też chęć rywalizacji, która nie jest pożądana wśród ludzi tworzących zespół.

Z drugiej strony brak umiejętności pracy w grupie może przejawiać się także unikaniem obowiązków, wynikającym z przekonania, że zawsze znajdzie się osoba, która wykona powierzone komuś innemu zadanie.

Jak stworzyć dobry zespół?

Uniknięcie takich sytuacji i wybranie najlepszych osób jest zadaniem dla rekrutera. W CV większość kandydatów deklaruje umiejętność pracy w grupie. Jednak weryfikacja takiej informacji należy właśnie do osoby przeprowadzającej rozmowę o pracę.

Po wybraniu ludzi mających tworzyć jeden zespół, menadżer powinien wyznaczyć każdemu z nich odpowiednie zadania. Dzięki temu wykonywana przez grupę praca będzie efektywniejsza, ponieważ wszyscy będą znali swoje obowiązki. Dobrze jest także wyznaczyć lidera zespołu, który będzie pomagał koordynować wszystkie działania. Nie można jednak przeceniać jego roli. W przypadku, gdy lider będzie jedyną osobą z zespołu znającą całość projektu, jego ewentualne odejście może skończyć się niepowodzeniem całego przedsięwzięcia.

Pasujący element

Zanim więc zdecydujemy się aplikować na stanowisko, które wiąże się z pracą w zespole zastanówmy się, czy faktycznie jesteśmy do tego stworzeni. Pisząc podanie zamiast ogólnych sloganów podajmy konkretne przykłady, potwierdzające taką umiejętność, np. nastawienie na szukanie wspólnych rozwiązań lub delegowanie zadań. Jeśli ich znalezienie nie sprawi nam problemu, możemy mieć pewność, że będziemy stanowić wartościowego członka zespołu.

~KB

Źródła: ArchitekciKariery.pl | Personel.wieszjak.pl | Hrstarndard.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x