Mimo tego, że człowiek bezsprzecznie jest istotą społeczną, do niedawna postrzegano pracowników jako jednostki i zupełnie nie brano pod uwagę siły, jaką może nieść grupa. Zespół w określonych warunkach może bowiem osiągnąć lepsze rezultaty i dużo szybciej niż każdy z jego członków indywidualnie. W obliczu możliwości wykorzystania doświadczeń i umiejętności innych osób, nasze kompetencje ulegają rozwinięciu.

Jak to działa?

Praca zespołowa jest wyższą formą działania. Niezbędna jest wzajemna pomoc, pełnienie różnych funkcji oraz wspólna odpowiedzialność za wypracowane efekty. Wymusza to współzależność i konieczność działania razem. Przyspieszy to realizację projektów, zwiększy szanse na ich powodzenie i zbliży do siebie współpracowników. Rozwój emocjonalny ma pozytywny wpływ, łagodzi napięcie i stres oraz sprawia, że lepiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami. Dobrze dobrany zespół chroni również przed spadkiem motywacji i efektywności. Jest to doskonałe rozwiązanie na czas kryzysu w firmie – kiedy konieczna jest redukcja etatów lub część pracowników odejdzie na emeryturę czy urlop macierzyński. Podzielenie ich obowiązków pomiędzy pozostałych uchroni przed zawaleniem terminowych spraw. Warto też zastanowić się nas zespołem wirtualnym – dziś mamy możliwości pracy zdalnej więc jeśli swój wkład może wnieść osoba z drugiego końca świata – dlaczego nie mielibyśmy jej zatrudnić?

Jak tego dokonać?

  1. Określ cele: Pomocny w tym jest schemat SMART. Każdy cel powinien być: S – specyficzny, konkretny, M – mierzalny, możliwy do określenia za pomocą liczb, jednostek, norm, A – akceptowalny dla każdego, kto będzie dążył do jego realizacji, R – realny, T – time banded, czyli określony w czasie.
  2. Zasoby: Czy mamy wszystko co potrzebne by osiągnąć cel? Czy nie brakuje nam ludzi, sprzętu, czasu lub informacji? Jeśli tak – trzeba się zastanowić jak je uzupełnić.
  3. Sposób pracy zespołu: Czy ten projekt będzie jedyną aktywnością zespołu? Czy będą oni pracować razem tylko chwilowo czy w dłuższej perspektywie czasowej?
  4. Sposoby motywowania: Pamiętaj, że pracownicy, którzy działają jako zespół muszą też być nagradzani jako zespół, a także, że praca zespołowa nie może się wiązać z żadną karą, np. zostawaniem w pracy po godzinach.
  5. Sposoby oceny: Przed rozpoczęciem pracy, należy ustalić system oceniania i przedstawić go zespołowi. Muszą wiedzieć czego się od nich wymaga i w jaki sposób będą sprawdzani.
  6. Skład grupy: Nie do każdego projektu będzie się nadawał ten sam zespół. Umiejętność dobrania ludzi w taki sposób by potrafili ze sobą efektywnie pracować to pierwszy krok do sukcesu.

Dlaczego czasem nie działa?

Wydaje nam się, że spełniliśmy wszystkie warunki perfekcyjnie, a mimo to coś zawiodło i działania zespołu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jakie mogą być tego powody? Przede wszystkim syndrom grupowego myślenia. Polega on na tym, że pracownicy cechujący się zgoła odmiennym zdaniem na jakiś temat próbują znaleźć rozwiązanie, które ich wszystkich pogodzi – natomiast nie to, które w danej sytuacji będzie po prostu najlepsze. Skrajną odmianą tego symptomu jest grupowe ogłupienie. Występuje ono często tam, gdzie członkiem zespołu jest jakiś wybitny specjalista – jego pomysły często są przyjmowane są bezkrytycznie z uwagi na autorytet, a nie na rzeczywistą wartość idei i zwalniają z myślenia. Wówczas ogólny poziom intelektualny grupy okazuje się być niższy niż poszczególnych jej członków. Zdarza się również, że w zespole następuje rozprężenie i próżniactwo – rozproszenie odpowiedzialności w grupie budzi myślenie, że można się mniej przykładać, bo i tak nikt nie będzie w stanie zweryfikować naszego wkładu. Widząc taką postawę inny pracownik ma poczucie niesprawiedliwości i też ogranicza swoje wysiłki. Czasem obawy przed wykluczeniem czy izolacją są silniejsze i współpracownicy za wszelką cenę poddają się decyzjom grupy, mimo że są one sprzeczne z ich poglądami.

Lek na lenistwo

Nawet najlepszym pracodawcom, którzy bardzo dobrze znają swoich pracowników trudno jest  przewidzieć czy ludzie, na których postawiliśmy spełnią się w danej konfiguracji z innymi. Kluczem wydaje się być właściwy dobór lidera, który poprowadzi zespół do zwycięstwa wykorzystując najlepsze cechy uczestników projektu i ich świeże pomysły, a jednocześnie nie stłamsi jego kreatywności.

~DAR

Źródła: mfiles.pl | pl.wikipedia.org | hrmaznaczenie.pl | psychologia.biz.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x