Coraz częściej słyszy się o outsourcingu w firmach. Czym on dokładnie jest? Samo pojęcie pochodzi z języka angielskiego i składa się z dwóch członów out- od outside oznaczającego: zewnętrzny i -sourcing od resources znaczącego: zasoby. Jest to więc korzystanie z zewnętrznych zasobów. Definicja określa je dokładnie jako proces, w którym przekazujemy zewnętrznym usługodawcom pewne powtarzające się wewnętrzne zadania organizacji. 

Jednym z najchętniej przekazanych firmie zewnętrznej działów jest HR. Jak wszystko, także i outsourcing działu HR ma wady i zalety. Rozważmy je krótko.

Jedną z najistotniejszych zalet przekazania procesów tego działu firmie zewnętrznej jest obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Głównym powodem ich spadku jest zmniejszenie liczby etatów. Koszty pracownicze ponoszone przez pracodawcę w Polsce są bardzo wysokie i wiążę się nie tylko z wypłatą wynagrodzenia za wykonywaną pracę, ale także z opłatą ubezpieczenia, składek, czy wynagrodzenia podczas urlopu. Koszty działu HR w firmie mają też związek z opłaceniem większej powierzchni biurowej. Decydując się na usługi firmy zewnętrznej płacimy za samą usługę i mamy do niej zawsze dostęp niezależnie od godzin pracy.

Kolejną korzyścią związaną z przekazaniem funkcji działu HR firmie zewnętrznej jest korzystanie z wiedzy i doświadczanie, a także „know-how” firmy specjalizującej się w danym sektorze. Dodatkowo, korzystając z usług przedsiębiorstwa nastawionego na dane działania, korzystamy z wiedzy wielu specjalistów, a nie tylko jednego pracownika.

Jakie wady ma outsourcing działu HR? Istnieją pewne zagrożenia związane głównie z wyborem niewłaściwego dostawcy usług. Jeżeli wybrana przez przedsiębiorcę firma okaże się nierzetelna i nieprofesjonalna, ryzykuje on problemami prawnymi wynikającymi z niewywiązania się dostawcy z obowiązków. Zły wybór firmy, której mają zostać przekazane procesy HR może wiązać się także z ryzykiem utraty kontroli nad ważnym działem przedsiębiorstwa.

Podsumowując outsourcing ma zarówno wady, jak i zalety, a sekret tkwi w odpowiednim doborze dostawcy usług. Dokładnie sprawdzając firmę z którą współpraca ma zostać podjętą ogranicza się ryzyko problemów zyskując tym samym wiele z doświadczenia i profesjonalizmy firmy HR.

źródła:
egospodarka.pl, futurea.pl, .jobfitter.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x