Data i miejsce: 18-19 października 2012 r., Warszawa, hotel Marriott

Opis wydarzenia:

Najważniejsze wydarzenie branży badawczej, składa się w sesji poświęconych różnym aspektom zdobywania informacji o preferencjach konsumenckich, doborze metod badawczych, pomiarze efektywności komunikacji. Celem Kongresu jest uświadomienie, jaką rolę w sukcesiek omercyjnym odgrywają odpowiednio skonstruowane i przeprowadzone badania.

Więcej informacji: http://www.kongresbadaczy.pl/