Przed podjęciem ważnych decyzji wiele firm decyduje się na przeprowadzenie badań marketingowych. Dzięki temu unormowanemu systemowi zbierania i przetwarzania obiektywnych informacji, mają one możliwość zmniejszenia ryzyka decyzyjnego, a także zdobycia dodatkowych, cennych danych dotyczących potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów względem oferowanych produktów.

Przedmiotami badań marketingowych mogą być bardzo różne aspekty dotyczące działania przedsiębiorstwa. Przeprowadza się je w celu akceptacji nowego produktu, określenia cech konkurencyjnych ofert, oceny pojemności rynku czy zdobycia wiedzy na temat najnowszych, branżowych trendów. Popularne są także badania dotyczące mediów jako środków reklamowych oraz treści ogłoszeń, które najskuteczniej oddziałują na konsumentów.

Istnieje bardzo wiele metod zbierania tego typu informacji, a ich wybór dostosowany jest do przedmiotu badania. W czym mogą więc wybierać firmy?

Opinie ankietowanych

Jednym z najpowszechniej stosowanych typów badań marketingowych, jest to przeprowadzane za pomocą ankiet. Dzięki temu firma poznaje bezpośrednie opinie respondentów dotyczące oferowanych produktów czy usług. Wybierając tę metodę stosuje się narzędzie zwane kwestionariuszem ankietowym, który może zawierać zarówno pytania testowe jak i otwarte.

W takim badaniu najczęściej wykorzystuje się ankiety pocztowe, rozsyłane do potencjalnych klientów wraz z objaśnieniem, wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Te ostatnie mogą przyjmować dwie formy. Pierwszą z nich jest typ standaryzowany, w którym ankieter zadaje pytania z wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Druga opcja wykorzystywana w tym badaniu to wywiad jakościowy, dający ankieterowi swobodę zadawania pytań.

Obserwacja otoczenia

W obszarze zainteresowań przedsiębiorców znajduje się także ogół stosunków rynkowych, które bada się w skali regionu, kraju lub branży. Aby uzyskać wiarygodne informacje na ten temat, stosuje się metodę obserwacji rynku. Dzięki niej firmy uzyskują dane dotyczące skuteczności metod sprzedaży, dystrybucji i promocji.

W tym typie badania prowadzi się trzy rodzaje monitoringu. Laboratoryjny, w którym obiekt znajduje się w sztucznie stworzonych warunkach, aktywny – gdzie osoba przeprowadzająca bierze czynny udział w badaniu oraz bierny ograniczający jej rolę jedynie do obserwacji i wyciągania wniosków.

Zobacz: Tajemnicą owiany klient >>>

Panele

Jeśli przedsiębiorstwu zależy na stworzeniu skutecznych prognoz średnioterminowych i długoterminowych oraz trafnej oceny ewentualnego rynku zbytu, może skorzystać z panelowej metody badań. Polega ona na systematycznym zbieraniu informacji w określonej grupie, nazywanej panelem. Nie muszą być to wyłącznie klienci, ale także sklepy czy inne elementy otoczenia firmy.

Ta metoda pozwala na efektywne zbadanie częstotliwości kupowania produktu, lojalności klientów oraz zmienności ich upodobań.

A może eksperyment?

Firmy mają także możliwość skorzystania z badania nazywanego eksperymentalnym. Aby je przeprowadzić tworzy się, ograniczony terytorialnie i pod względem liczby konsumentów, rynek zbytu, który występuje jednak w naturalnej sytuacji rynkowej. Prowadzi się w nim obserwacje, a następnie wnioski uogólnia do całości otoczenia przedsiębiorstwa.

Taki typ badania jest przydatny przy analizie nowego produktu, ustalaniu jego ceny, diagnostyki form sprzedaży czy najlepszych haseł reklamowych.

Czy to etyczne?

Wiele osób uczestniczących w badaniach marketingowych zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno przeprowadzane są one w sposób rzetelny. W Polsce nie ma aktualnie żadnych kodeksów, ani przepisów dotyczących etyki takich badań. Istnieje jednak stowarzyszenie OFBOR przeprowadzające kontrolę pracy ankieterów, do którego mogą wstąpić wszystkie instytucje badawcze pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie badań zgodnie z zasadami etycznymi leży w interesie firmy. Dzięki temu nie tylko zdobywa cenne i obiektywne informacje, ale także zwiększa swoją wiarygodność w oczach klientów – zarówno potencjalnych, jak i tych, których już pozyskała.

~KB

Źródła: mbrokers.pl | wikipedia.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x